Suplování Teplice nad Metují

Suplování:   Pondělí 27.1.2020 (2.cyklus)

Datum výpisu: 23.1.2020 (16:09)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Kašparová Pavlína

 

-

MAB

Vaj

Vaj

-

-

Vaj

Vaj

-

Drobná Vlasta

 

-

MAB

Si

-

Math

-

Zoch

Vaj

Vaj

Změny v rozvrzích učitelů:

Machová Blanka

2.hod

supl. (Kaš)

UCE

2.H

(304)

 
 

2.hod

spojeno (Dro)

LIT

1.H

(304)

 

Mathesová Jolana

5a.hod

supl. (Dro)

CEJ

3.A

(206)

 

Vajsarová Renáta

3.hod

supl. (Kaš)

EKO

3.H (ho)

(108)

 
 

4.hod

supl. (Kaš)

EKO

4.H

(401)

 
 

6.hod

spojeno (Kaš)

UCE

3.H (gas)

(303)

 
 

7.hod

spojeno (Dro)

CEJ

1.H

(303)

 
 

8.hod

supl. (Dro)

LIT

1.B

(206)

 

Zocherová Jana

6.hod

supl. (Dro)

LIT

4.H

(206)

 

Stillerová Naděžda

3.hod

spojeno (Dro)

CEJ

2.H

(304)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

8.hod

LIT

 

(206)

supluje

Vajsarová Renáta

(Dro)

1.H

2.hod

LIT

 

(304)

spojí

Machová Blanka

(Dro)

 

7.hod

CEJ

 

(303)

spojí

Vajsarová Renáta

(Dro)

2.H

2.hod

UCE

 

(304)

supluje

Machová Blanka

(Kaš)

 

3.hod

CEJ

 

(304)

spojí

Stillerová Naděžda

(Dro)

3.A

5a.hod

CEJ

 

(206)

supluje

Mathesová Jolana

(Dro)

3.H

3.hod

EKO

ho

(108)

supluje

Vajsarová Renáta

(Kaš)

 

6.hod

UCE

gas

(303)

spojí

Vajsarová Renáta

(Kaš)

 

7.hod

UCE

gas

(303)

spojí

Vajsarová Renáta

(Kaš)

4.H

4.hod

EKO

 

(401)

supluje

Vajsarová Renáta

(Kaš)

 

6.hod

LIT

 

(206)

supluje

Zocherová Jana

(Dro)

Suplování:   Úterý 28.1.2020 (2.cyklus)

Datum výpisu: 23.1.2020 (16:09)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

1.B

               

OD

 

2.H

               

OD

 

3.H

               

OD

OD

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Kašparová Pavlína

 

MiJa

Jane

MiJa

-

-

Vaj

-

..

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Janatová Eva

2.hod

supl. (Kaš)

EKO

3.H (gas)

(401)

 

Mikunda Jakub

1.hod

spojeno (Kaš)

EKO

1.H

(305)

 
 

3.hod

supl. (Kaš)

EKO

4.H

(108)

 
 

8.hod

odpadá

IKT

3.H (gas)

 

Organizační důvody

Vajsarová Renáta

5b.hod

supl. (Kaš)

EKO

3.H (gas)

(108)

 

Vaňátková Magdalena

7.hod

odpadá

FYZ

2.H

 

Organizační důvody

Zocherová Jana

8.hod

odpadá

NEJ

3.H (ho)

 

Organizační důvody

Jansa Šrůtková Soňa

7.hod

odpadá

MAM

3.H

 

Organizační důvody

Změny v rozvrzích tříd:

1.H

1.hod

EKO

 

(305)

spojí

Mikunda Jakub

(Kaš)

3.H

2.hod

EKO

gas

(401)

supluje

Janatová Eva

(Kaš)

 

5b.hod

EKO

gas

(108)

supluje

Vajsarová Renáta

(Kaš)

4.H

3.hod

EKO

 

(108)

supluje

Mikunda Jakub

(Kaš)

Suplování:   Středa 29.1.2020 (2.cyklus)

Datum výpisu: 23.1.2020 (16:09)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

3.A

 

Exku

Exku

Exku

Exku

 

Exku

Exku

   

4.H

 

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

 

Exku

Exku

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Kašparová Pavlína

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mikunda Jakub

 

-

-

-

..

Dro

-

Zoch

   

Vajsarová Renáta

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Změny v rozvrzích učitelů:

Janatová Eva

3.hod

odpadá

EST

4.H

 

Exkurze

 

4.hod

odpadá

EST

4.H

 

Exkurze

Bohuslav Daniel

1.hod

odpadá

SEI

4.H

 

Exkurze

 

2.hod

odpadá

SEI

4.H

 

Exkurze

Machová Blanka

5b.hod

odpadá

ANJ

3.A

 

Exkurze

 

6.hod

odpadá

ANJ

3.A

 

Exkurze

Vaňátková Magdalena

1.hod

odpadá

MAT

3.A

 

Exkurze

Drobná Vlasta

3.hod

odpadá

CEJ

3.A

 

Exkurze

 

5a.hod

supl. (MiJa)

IKT

1.B

(305)

 
 

6.hod

odpadá

LIT

4.H

 

Exkurze

 

7.hod

odpadá

CEJ

4.H

 

Exkurze

Zocherová Jana

5a.hod

odpadá

NEJ

4.H

 

Exkurze

 

6.hod

supl. (MiJa)

EKO

2.H

(304)

 

Stillerová Naděžda

2.hod

odpadá

POV

3.A

 

Exkurze

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

5a.hod

IKT

 

(305)

supluje

Drobná Vlasta

(MiJa)

2.H

6.hod

EKO

 

(304)

supluje

Zocherová Jana

(MiJa)

Pedagogický dohled u třídy:

3.A, 1.- 4., 5b., 6. hod - Mikunda Jakub

4.H, 1.- 5a., 6., 7. hod - Vajsarová Renáta

Suplování:   Čtvrtek 30.1.2020 (2.cyklus)

Datum výpisu: 23.1.2020 (16:09)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Kašparová Pavlína

 

Jane

Dro

MAB

-

-

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Janatová Eva

1.hod

změna

EST

1.H

(303)

 
 

1.hod

spojeno (Kaš)

EKO

1.B

(303)

 

Machová Blanka

3.hod

supl. (Kaš)

EKO

4.H

(303)

 

Drobná Vlasta

2.hod

supl. (Kaš)

EKO

3.H (ho)

(401)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.B

1.hod

EKO

 

(303)

spojí

Janatová Eva

(Kaš)

1.H

1.hod

EST

 

(303)

změna

Janatová Eva

 

3.H

2.hod

EKO

ho

(401)

supluje

Drobná Vlasta

(Kaš)

4.H

3.hod

EKO

 

(303)

supluje

Machová Blanka

(Kaš)

Suplování:   Pátek 31.1.2020 (2.cyklus)

Datum výpisu: 23.1.2020 (16:09)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Kašparová Pavlína

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-