Školní poradenské pracoviště

Střední škola gastronomie a služeb má školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy. Služby ŠPP ve škole zajišťují:

  • Mgr. Radka Mikundová jako školní metodik prevence,
  • Ing. Renáta Vajsarová jako výchovná poradkyně pro odloučené pracoviště Teplice nad Metují,
  • Ing. Eva Dvořáková jako výchovná poradkyně pro Trutnov.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. 

Konzultační hodiny

  • Mgr. Radka Mikundová - ve čtvrtek mezi 8:00 - 10:00 v Teplicích nad Metují a v úterý mezi 8:00 - 10:00 v Trutnově
  • Ing. Renáta Vajsarová - v úterý mezi 8:00 - 10:00, v pátek mezi 9:00 - 10:00 nebo jindy po předchozí domluvě
  • Ing. Eva Dvořáková - v pondělí mezi 8:00 - 9:00, v úterý 10:50 - 11:50 nebo jindy po předchozí domluvě