Základní informace

Třetí kolo přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy a úřední desce dne 21. srpna 2019.