Závěrečná zkouška Trutnov

Cílem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti a dovednosti stanovené ŠVP daného oboru vzdělávání, a prověřit teoretickou a praktickou připravenost žáků pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

Závěrečná zkouška má 3 části:

písemnou zkoušku: žák přidělené téma písemně zpracuje v časovém limitu maximálně 240 minut

praktickou zkoušku: koná se ve třech dnech á 7 hodin

ústní zkoušku: obsahuje odborné předměty a otázky z oblasti „Světa práce“ (pracovně právní vztahy, rozvoj v oboru, daně a uplatnění na trhu práce), příprava ke zkoušce trvá nejméně 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZZ

rozpis září 2019


PÍSEMNÁ ZKOUŠKA  10. září 2019 v 8:00 hodin pouze ve škole Volanovská 243, Trutnov

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 16. - 17. září 2019

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 25. září 2019 v 8:00 hodin pouze ve škole Volanovská 243, Trutnov