Maturitní zkouška

MZ 2019/2020

Ředitelka školy aktualizovala Koncepci k maturitní zkoušce pro školní rok 2019/2020, která obsahuje konkrétní termíny konání didaktických testů a ústních maturitních zkoušek. Dále obsahuje kritéria hodnocení maturitní zkoušky. Tuto koncepci naleznete zde.

Aktuální informace k MZ

MŠMT vydalo zákon č. 135/2020 Sb., který počítá s tím, že by za předpokladu znovuotevření středních škol do 1. 6. 2020 mohly maturitní zkoušky proběhnout nejdříve za 21 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vyučování, a to podobně jako každý rok, ale se zjednodušením společné části MZ, kdy bude vypuštěna písemná práce z českého jazyka a písemná práce z cizího jazyka. Didaktické testy (český jazyk, matematika, cizí jazyk) proběhnou ve standardním módu s tím rozdílem, že testy opraví hodnotitelé školy a nikoliv CERMAT. Profilová část MZ by měla zůstat zachována v kompletní podobě. Zákon také obsahuje rovněž variantu náhradního řešení pro případ znovuotevření škol po 1. 6. 2020.

Obecné informace k MZ

Ve školním roce 2019/2020 bude probíhat MZ v oboru Hotelnictví. Ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl a odevzdají ho nejpozději do 31. 3. 2020.

Ředitelka školy zveřejnila seznam 3. části ústní zkoušky z ANJ ve společné části MZ pro pracoviště Teplice nad Metují