Maturitní zkouška

MZ 2019/2020

Obecné informace

Ve školním roce 2019/2020 bude probíhat MZ v Hotelnictví. Ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl a odevzdají ho nejpozději do 31. 3. 2020.

Ředitelka školy zveřejnila seznam 3. části ústní zkoušky z ANJ ve společné části MZ pro pracoviště Teplice nad Metují