Maturitní zkouška

Podzimní termín MZ

  • didaktické testy a písemné práce společné části MZ - 3. - 5. září 2018
  • ústní část MZ - 17. - 20. září 2018 (rozpis bude zveřejněn do 12. září 2018
  • rozpis k ústní MZ zde