Závěrečná zkouška

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

KONCEPCE ZZ 2020

Závěrečná zkouška se skládá z

                             Písemné zkoušky: žák přidělené téma písemně zpracuje v časovém limitu maximálně 240 minut

                            Praktická zkouška: koná se ve dvou dnech á 7 hodin,  podkladem pro praktickou zkoušku  je zpracovaná Samostatná odborná práce (obor Pekař SOP nekoná)

                            Ústní zkouška: odborné předměty a otázky ze světa práce, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut,  zkouška trvá nejdéle 15 minut   

                                                       součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout

ŘÁDNÝ TERMÍN ZZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

·        Písemná zkouška  1. 6. 2020  - 3. A v Teplicích nad Metují, budova školy,  od 8:00 hodin 3. K a 3. J v Trutnově, budova školy od 8:00 hodin

·        Praktická zkouška  2.  – 12. 6. 2020 v Teplicích nad Metují, Trutnov - podle oborů a rozpisu v koncepci

·        Ústní zkouška  17. a 18. června 2020 v Teplicích nad Metují, budova školy, učebna č. 108, obor Cukrář 19. 6. 2020 v budově školy v Trutnově

            ***************************************************************************************************************************   

Samostatná odborná práce (SOP)

Na základě vylosovaného tématu a podrobného zadaní vypracuje žák SOP. Dílčí úkony konzultuje se svým vedoucím práce, jeho připomínky je žák povinnen do práce zapracovat.

zadání Kuchař , zadání Kuchař- číšníkzadání Číšník, barmanzadání cukrář

ŠABLONA_2020

kalkulační list pro míchaný nápoj

potvrzení o bezinfekčnosti