Závěrečná zkouška

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

Koncepce ZZ_2019

Závěrečná zkouška se skládá z

                             Písemné zkoušky: žák přidělené téma písemně zpracuje v časovém limitu maximálně 240 minut

                           Praktická zkouška: koná se ve dvou dnech á 7 hodin,  podkladem pro praktickou zkoušku  je zpracovaná Samostatná odborná práce (obor Pekař SOP nekoná)

                            Ústní zkouška: odborné předměty a otázky ze světa práce, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut,  zkouška trvá nejdéle 15 minut   

                                                       součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout

NÁHRADNÍ A OPRAVNÉ ZZ

·        Písemná zkouška  3. 12. 2019 v Teplicích nad Metují, budova školy, učebna č. 209 od 8:00 hodin

·        Praktická zkouška  4.  – 5. 12. 2019 v Teplicích nad Metují, školní restaurace 4. 12. 2019 od 10:00 hodin; 5. 12. 2019 od 8:00 hodin

·        Ústní zkouška  16. 12. 2019 v Teplicích nad Metují, budova školy, učebna č. 107 od 10:00 hodin

ROZPIS prosinec 2019

            ***************************************************************************************************************************   

Samostatná odborná práce (SOP)

Na základě vylosovaného tématu a podrobného zadaní vypracuje žák SOP. Dílčí úkony konzultuje se svým vedoucím práce, jeho připomínky je žák povinnen do práce zapracovat.

zadání Kuchař , zadání Kuchař- číšník, zadání Číšník, barman, zadání cukrář

šablona SOP_ 2019

kalkulační list pro míchaný nápoj

potvrzení o bezinfekčnosti