Odborný výcvik – gastronomických oborů /ODV/ 

OBOR 65-51-H/01 Kuchař - číšník

ŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař

ŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař, číšník

ŠVP - Gastronomie pro život - Číšník, barman

ŠVP - Gastronomie pro život - Kuchař, cukrář

Kontakty na externí pracoviště praktického vzdělávání

Kontakty na školní pracoviště praktického vzdělávání


Pracovní doba žáků:                     1. ročník                     5, 5 hodin denně

                                                            2. ročník                     7 hodin denně

                                                            3. ročník                     7 hodin denně

Do pracovní doby není počítána povinná třicetiminutová přestávka na hlavní jídlo. Žáci mohou pracovat o sobotách, nedělích, svátcích i prázdninách, pokud je jim náhradou uděleno na pracovišti volno v pracovní dny. Škola si vyhrazuje právo měnit pracoviště v průběhu školního roku z  organizačních důvodů, nebo když to vyžaduje odborný růst ve zvoleném oboru. Pracovní dobu určuje učitel odborného výcviku/ instruktor podle potřeby provozu v souladu se školskými předpisy.

Žák je povinen na pracovišti denně odebírat stravu.

Žák dochází na pracoviště předpisově oblečený, čistý, s upraveným zevnějškem, nehty na rukou musí být krátce ostříhané, nenalakované (vyhláška č. 137/2004 Sb.), povolené nejsou ani gelové nehty. Na pracovišti odborného výcviku musí mít žák platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

V souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
ve školách a školských zařízeních čj.: 37014/2005-25, čl. 11 odst. (3) musí žák při odborném výcviku odkládat na určené místo ozdobné předměty a jiné předměty, jako náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žák se bez odložení uvedených předmětů odborného výcviku nesmí zúčastnit.

 Škola nabízí žákům odborné kurzy, které jsou lektorovány odborníky z provozu.

Baristický kurz, barmanský kurz, kurz studené kuchyně, barmanský flairový kurz.                   

Podmínky kurzů

Přihláška na kurz