Žáci prvních ročníků se společně seznamovali na adaptačním kurzu

Ve dnech 24. -26. září 2018 se konal adaptační kurz žáků odloučeného pracoviště Teplice nad Metují.

Ubytovaní byli v broumovském klášteře a stravu měli zajištěnou ze školní jídelny. Společné aktivity zaměřené na sport, dovednosti a získání důvěry ke spolužákům a učitelům zajistil lektor Bc. Gerd Weinlich. A dělal to skvěle!
Někteří žáci se odvážili skočit ostatním do náruče. Kdo chtěl, tak si mohl vyzkoušet lézt na horolezecké stěně ve skateparku (provozovatelem je Dům dětí a mládeže Ulita Broumov), další se zase učili spolužáky jistit. Někteří projevili velkou odvahu při lezení na pivní bedýnky. Při večerních aktivitách ukázali žáci učitelům, jak moc dokáží být kreativní při stavbě věží z brček. V závěru kurzu se o sobě mohli dozvědět něco málo z toho, co si o nich myslí druzí. Umět někoho pochválit, říct mu, co se mu na něm líbí nebo třeba i to, co mu vadí. To jsou dovednosti, na kterých společně pracovali.
Poděkování patří Mgr. Radce Mikundové za organizační zajištění kurzu, lektorovi Bc. Gerdu Weinlichovi za tvorbu programu, třídním učitelům za dohled a zvláště pak Bc. Naděždě Stillerové za výbornou organizaci stravování a Bc. Jiřímu Ošlejškovi za prokázanou odvahu při společných aktivitách.

Ing. Renáta Vajsarová