Výsledky třetího kola přijímacího řízení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení najdete v sekci Pro zájemce o studiu - Výsledky

výsledky třetího kola