Vánoční mlsání

je název vánoční akce, kterou pořádala Základní škola Komenského v Trutnově ve spolupráci s naší školou.

Naše škola se podílela na akci konané ZŠ Komenského Trutnov, nazvané Vánoční mlsání.  Za obor Cukrář si dívky připravily stanoviště, kde si žáci základní školy měli možnost zkusit práci s modelovací hmotou a vytvořit dle vlastní fantasie svůj výrobek.  Žákyně oboru číšník připravily na ukázku slavnostní vánoční tabule a se zájemci skládaly z ubrousků různé tvary. Děvčata z oboru Kuchař-číšník pomáhala pracovníkům školy při zdobení perníčků, pletení vánoček a s dalšími činnostmi.

Daniela Korčáková UOV