Tesařská praxe

Zastřešení palivového dřeva

Žáci z 3. ročníku učebního oboru tesař vyrobili ve  školní tesařské dílně podle výkresové dokumentace, která byla nakreslena podle požadavků zákazníka, dřevník na zastřešení palivového dřeva.

Realizace celé zakázky proběhla od 1. 11. do 5. 11. 2018, kdy Daniel Menčík, Jiří Žádný, Václav Zelený, Jakub Špaček, Lukáš Mizera nejdříve vyrobili a následně na zahradě zákazníka postavili přístřešek pro dřevo do předem připravených zabetonovaných patek.

Finanční odměna a pochvala od zákazníka za včasnou a odbornou realizaci byly příjemným oceněním práce budoucích tesařů.                             

Ing. Michal šefr