TESAŘI VE FINÁLE

Mistrovství ČR oboru vzdělávání Tesař se konalo ve dnech 27. února. – 1. března 2019 na výstavišti v Brně v rámci stavebního veletrhu.

Soutěž je určena pro žáky tříletého učebního oboru Tesař z Čech a Moravy, ale i z okolních zemí. Vyhlašovatelem soutěže je Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. V Brně se konal již XVII. ročník tohoto mistrovství s mezinárodní účastí.

U praktické části se hodnotilo rýsování na připravenou desku, přerýsování na materiál, vyřezání prvků, celkový estetický dojem výrobku, rozměry (výška, délka), ale také se hodnotilo dodržování zásad bezpečnosti práce soutěžícími.

Hodnocení výsledků soutěžících provedla zkušební komise složená z odborníků z firem a z členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Naší školu reprezentovali žáci druhého ročníku MICHAL BARTOŠKA a JIŘÍ ŠOLC, kteří si účast v tomto finále vybojovali druhým místem v únorové soutěži, kde soutěžily pouze školy z ČR. 

Brněnské mistrovství bylo velice vyrovnané a žáci naší školy obsadili mezi nejlepšími školami konečné sedmé místo.

Za reprezentaci Střední školy gastronomie a služeb Trutnov jim patří velký dík.

Ing. Michal Šefr