Srdíčkové dny

Naše škola se zúčastnila ve dnech 26. a 27. března charitativní akce Srdíčkové dny.

V rámci tohoto projektu žáci naší školy prodávali magnetky se zvířátky a dřevěné kolíčky v pastelových barvách s magnetem, aby výtěžkem z prodeje těchto předmětů pomohli rodičům, či zákonným zástupcům nemocných dětí v jejich těžké životní situaci.

Z takto získaných  finančních prostředků se hradí zdravotní pomůcky, léčba, rehabilitační a ozdravné pobyty. Dále putují tyto peníze do nemocnic, které potřebují pomoci se zakoupením přístrojové techniky a dalšího potřebného vybavení pro JIRP, kardiocentra a pro další oddělení, která pečují o nemocné děti. Dalšími příjemci této finanční podpory jsou dětské domovy, ústavy pro handicapované děti, ústavy sociální péče, kojenecké ústavy, dětské stacionáře.

Jsme velice potěšeni, že i v dnešní uspěchané době mají mladí lidé o charitativní akce zájem a dobrovolně se těchto aktivit účastní.

Všem, kteří se podíleli na této akci, moc děkujeme.

Mgr. Mikundová Radka, ZŘTV