SPORTOVNÍ A TURISTICKÝ KURZ

Třídy 2.J, 2.K a 2.L celý týden od 10.6. do 14.6. 2019 sportovaly v okolí Trutnova.

Pondělí 10. 6. 2019

Za velmi příznivých povětrnostních podmínek se účastnící kurzu vydali na celodenní pochod, jehož cílem byl přírodní park Hrádeček. Prošli okolo skalního útvaru Bába a dorazili ke zřícenině hradu Břeštejn. Někteří sešli několik desítek metrů k chalupě Václava Havla. Do Trutnova a do areálu SŠGS Trutnov se všichni „turisté“ v pořádku vrátili přes letní areál Peklo, kde se měli možnost občerstvit.

Úterý 11. 6. 2019

Z Trutnova jeli žáci vlakem  do Chotěvic a následně se prošli do autokempu Sv. Kateřina. Z kempu vyrazili k nedalekým Budhovým kamenům, kde je několik horolezeckých cest. Zde si zájemci vyzkoušeli bouldering, chození po slack line a nakonec i slaňování, které prověřilo jejich fyzickou i psychickou odolnost. Po tomto zážitku měli žáci možnost zrelaxovat a doplnit energii v místním rekreačním zařízení. Poté se vydali na zpáteční cestu k vlaku z Chotěvic do Trutnova.

Středa 12. 6. 2019

Dopoledne začal boj o diplomy a medaile v orientačním běhu v oblasti Gablenze. V tomto prostoru čekalo na sportovce 9 kontrol, které museli závodníci vyhledat a zapsat. Před samotným startem byla všem předvedena a popsána mapa používaná pro OB a vysvětlena práce s ní, včetně využití měřítka a dalších náležitostí potřebných pro úspěšné mapování. Po obědě jsme přivítali Mgr. Bábika, koordinátora prevence kriminality Městské policie Trutnov, který nám poutavě vysvětlil rozdíly v poslání a kompetencích MP a Policie ČR.

Čtvrtek 13. 6. 2019

Účastníci kurzu se rozdělili na dvě skupiny. První skupina vyrazila na návštěvu stanice profesionálních hasičů v Trutnově. Druhá skupina mohla na DM otestovat své oko a pevnou ruku při střelbě ze vzduchovky. Poté se obě skupiny vystřídaly. Dopolední činnost ukončil oběd v areálu školy. Při odpoledním zaměstnání měli žáci možnost shlédnout a na vlastní kůži si vyzkoušet bojové sporty a sebeobranu. Jednalo se konkrétně o styl plnokontaktního karate Kyokushinkai.

Pátek 14. 6. 2019

Po přesunu do areálu kempu Dolce čekal na studenty základní vodácký výcvik. Ten byl prováděn na kánoích a na hladině místního rybníka. Na klidné vodě si všichni, bez rizika nedobrovolného koupání, mohli vyzkoušet základní ovládání lodě. Na břehu rybníka si žáci zahráli netradiční hry, jako jsou pétanque a speedminton. Po obědě následovala přednáška o první pomoci. Ta byla často připomínána již v předchozích dnech, ale opakování je matkou moudrosti. Celý kurz byl zakončen vyhlášením výsledků v OB a předáním diplomů a medailí.

Sportu zdar