Sportovně turistický kurz v Teplicích nad Metují

V období 20. - 26. června 2019 se třídy 2. A, 2. H a část 1. HM (obor gastronomie) účastnily „Sportovně turistického kurzu“.

Během kurzu žáci prošli Teplicko – Adršpašcké skály a okolí, vyzkoušeli si střelbu na střelnici Hubert v Olivětíně, navštívili profesionální hasiče v Broumově, kde získali vyčerpávající informace o jejich práci a technice, kterou používají. Účastnili se i orientačního běhu okolo Střmenského podhradí, který pro žáky 2. ročníků připravili spolužáci z 1. HM. Učili se orientovat v mapě a plnili zadané úkoly. Poslechli si přednášku na téma HIV a AIDS, kterou si připravili žáci školy Vojtěch Jakub a Kateřina Brusnická. Závěrem kurzu nás seznámila Policie České republiky – oddělení Police nad Metují - s jejich prací, technikou a došlo i k názorným ukázkám, např. zatýkání.

Vypracovala dne 28.06.2019 Bc. Naděžda Stillerová - vedoucí STK