Prosba o součinnost

Vážení rodiče, situace se šířením koronaviru a následným vyhlášením nouzového stavu je komplikovaná a náročná v celé republice. A to se samozřejmě týká také naší školy.

Nikdo z nás neví, jak dlouho tento stav potrvá! Ale je jasné, že to bude několik týdnů. Proto je nutné, aby se Vaše děti, naši žáci, intenzivně připravovali a vzdělávali i v této době „nuceného volna“. Naši učitelé zodpovědně připravují hodinu po hodině, veškerou látky i úkoly přehledně zapisují do systému Bakalář, se kterým žáci umí dobře pracovat. V této nelehké době musí každý jednotlivý žák prokázat samostatnost, zodpovědnost a věnovat se studiu i v takto ztížených podmínkách.

Čekají nás závěrečné zkoušky, maturity, a proto je nutné věnovat studiu opravdu co nejvíce času, který žáci získali díky uzavření škol. Apeluji na Vás, vážení rodiče, abyste dohlédli na své ratolesti a ve studiu je maximálně podpořili.

Věřím, že celou situaci společně zvládneme.

Ing. Petra Jansová, ředitelka školy