Prohlédli jsme si moderní pekárnu

Dne 26.11. 2019 jsme navštívili s žáky 2.ročníků potravinářských oborů pekárnu firmy BEAS, a.s. v Choustníkově Hradišti.

Přivítal nás Ing. Ladislav Jirčík, výrobní ředitel, spolu s vedoucím výroby panem Krejčíkem. Procházeli jsme výrobními prostory a byli jsme seznámeni s výrobou různého pečiva za použití nejnovějších technologií.

Žáci viděli automatické stroje na fermentaci, dvoukvasovou technologii výroby chleba, míchací a zrací zařízení, linky na tvarování chlebového těsta a vek, linku na listová těsta, chladící zařízení, boxové a termo olejové pece, balící linku a velkou expedici výrobků vybavenou světelnými displeji, na kterých se zobrazovaly objednávky pečiva od jednotlivých odběratelů.

Exkurze se všem velmi líbila a žáci se chovali po celou dobu ukázněně.

Mgr. Jaroslava Procházková