Neseděli jsme jen u počítače

V říjnu jsme realizovali druhou fázi projektu,, Nesedíme jen u PC“, který byl financován z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

V této fázi života projektu byly realizovány 4 turistické výlety, jejichž součástí byla hra geocaching. Třídy, které se zúčastnily výletů, byly vybrány podle úrovně jejich chování ve škole. Na výlety vyrazily postupně třídy 2. J, 2.K, 2.L a 3. J. Cílem každého výletu byla Stezka v korunách stromů v Jánských Lázních, kde si žáci prošli naučnou stezku a plnili zadané úkoly. Na místo určení cestovali veřejnými dopravními prostředky, ale zpět se vraceli po turistických trasách pěšky. Pro každou skupinu byla naplánována jiná trasa, kterou připravil zkušený instruktor, pan Milan Rejmont.

Projektové aktivity byly realizovány formou projektových dnů, které zaručily maximální počet zúčastněných žáků. Projektové aktivity byly zaměřeny na rozvoj pohybových schopností žáků a na zlepšení klimatu v jednotlivých třídách, na podporu výchovy k reprezentaci školy na veřejnosti a na podporu zdravého životního stylu.

Realizací tohoto projektu naše organizace dokázala prakticky, že je schopna působit na své žáky i jinou formou než je školní vyučování a že nám není lhostejné, jak naši žáci tráví svůj volný čas. Projekt ukázal našim žákům, jak lze vyplnit svůj volný čas jinak, než jen sezením u PC.

 Mgr. et Mgr. Pavel Fišer