Listopad 2018 na DM Trutnov

Hlavní listopadovou akcí byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na DM Trutnov.

V průběhu měsíce listopadu se žáci DM ve volném čase zabývali různými činnostmi. Oblíbené jsou stále výtvarné činnosti, především malování obrázků na papír a na tabuli. Výtvory žáků byly následně prezentovány při dni otevřených dveří, který se konal 23. listopadu 2018. Tento den navštívilo naší budovu několik skupin žáků ze základních škol, ale i mnoho lidí, kteří byli velmi zvědaví, jak se v současné době žije na DM v Trutnově, ba i rodiče potencionálních budoucích žáků.

Všichni návštěvníci byli za doprovodu našich žákyň a vychovatele pana Fiedlera provedeni po budově. Průvodci ochotně odpovídali na všechny jejich otázky. Ve společenské místnosti byla středem zájmu zvědavců výstava výkresů žáků. Velice je zaujal rozestavěný model krajiny, na kterém žáci průběžně pracují. K vidění bylo veškeré materiální vybavení, kterým disponuje DM a které slouží ubytovaným žákům.

Ve volném čase se žáci nevěnovali jen zábavě, hraní šipkového sportu a deskových her, ale také přípravě na vyučování v pravidelném čase dle denního režimu DM. Někteří žáci využívali pravidelné pomoci vychovatele pana Bc. Šlechty, který jim ochotně pomáhal s přípravou na hodiny anglického jazyka. Jeho pomoc je již na výsledcích žáků znát v podobě lepších známek ve škole.

Pavel Fiedler, vychovatel DM