Exkurze v čistírně odpadních vod

V pátek 10. 5. 2019 jsme navštívili s žáky 1. a 2. ročníku učebního oboru Instalatér objekt ČOV v Úpici.

Cílem exkurze bylo seznámit se s využitím biologického odpadu a poznat možnosti zachování ekologicky čistého životního prostředí, hlavně vodních toků.

Nejprve jsme si prohlédli vnitřní prostory bioplynové a fermentační stanice. Stanice zpracovává kalový, rostlinný i živočišný odpad, který je sem svážen z našeho regionu. Takto získaná energie se využívá pro vytápění a zajištění provozu čistírny, ale i dalších přilehlých provozních budov. Poté následovala přednáška o postupu čištění odpadních vod, a proto jsme si na  samý závěr prohlédli zařízení pro mechanické a biologické čištění vody před jejím vypuštěním do řeky.

Děkujeme panu Ing. Sedláčkovi za profesionální výklad.

Ing. Eva Dvořáková