Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do všech oborů. Podrobnosti najdete v sekci "Pro zájemce o studium"

https://www.ssgas.cz/cs/pro-zajemce-o-studium/prijimaci-rizeni-pro-skolni-rok-20192020