Drobnosti ze života žáků DM Teplice nad Metují září 2018

Měsíc září přivítal do Domova mládeže nové žáky. Letošní zvláštností je, že jsou zde ubytováni většinou žáci prvních ročníků.

V našem domově klademe velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví. Proto byli nejdříve všichni žáci proškoleni o bezpečném chování a také o protipožární ochraně. Všem pak byla důkladně vysvětlena pravidla fungování a života v DM, Vnitřní řád domova mládeže. Následovalo postupné společné poznávání okolí a důležitých míst v Teplicích nad Metují. Například umístění stanic vlaku a autobusu, kde je pošta, lékárna, informační centrum apod… Důležité bylo i vzájemné seznamování žáků mezi sebou. Setkávali se při různých činnostech venku i přímo v DM, například to byly výšlapy do Teplických skal, posilování na workoutovém hřišti u ZŠ, hraní fotbalu venku za DM nebo jízdy na kolech a in-linech. Z dalších aktivit je zatím nejvíce bavila práce na počítači v klubovně nebo hraní společenské hry Twister. Vzhledem k nádhernému počasí, které nám letošní září přineslo, trávili žáci nejvíce volného času venku na čerstvém vzduchu.

 Vychovatelka DM Šrámková