DM Trutnov v květnu a v červnu 2019

Během května a června 2019 odcházejí žáci z DM, protože skládají závěrečné zkoušky a maturitu.

Ubytovaných žáků je tak méně a této situaci se přizpůsobuje provoz i aktivity na DM. Vyřizují se výstupní formality, uklízejí se a předávají pokoje. Někteří žáci vypomohli s přípravou pokojů pro letní provoz. Upravili lůžka a povlékli je čistým povlečením. Za toto všem patří velký dík!

Pěkné počasí většinu žáků nutilo k pobytu venku. Někteří žáci si vypůjčili nedávno zakoupená horská kola a projížděli se po okolí. Další hráli míčové hry na hřišti. Za nepříznivého počasí ubytovaní hráli společenské deskové hry v budově DM, především hru Dostihy.

Jedno odpoledne jsme věnovali úpravě okolí budovy DM a ostříhali jsme přerůstající keře a větve, které sahaly až do cesty a bránily přístupu ke sportovišti. Této činnosti se zkušeně zhostili žáci učiliště ČLA, kteří ovládají motorové pily, a proto jim práce se zahradními nůžkami nedělala žádný problém. Děkujeme!

Všem žákům přejeme úspěšný závěr školního roku a příjemné a bezpečné prožití letních prázdnin.

Pavel Fiedler, vychovatel DM