Činnost na DM Trutnov v říjnu 2018

Příjemné podzimní počasí přálo aktivitám v přírodě

V průběhu měsíce října ubytovaní žáci podnikali pěší výlety v okolí DM. Vycházky byly zaměřeny na poznávání přírody, které bylo spojeno se sběrem lesních plodů. Z přírodnin vyráběli různé předměty, např. postavičky podle vlastní fantazie, nebo podle předlohy.                                                                      

Při výtvarné činnosti se malovaly rozmanité obrázky, které budou vystaveny 23. 11. 2018 při dni otevřených dveří.

Při sportovních činnostech žáci navštívili veřejné sportoviště nad parkem, kde hráli míčové hry a cvičili na fitness místech. V budově DM proběhly soutěže jednotlivců ve stolním fotbálku a v šipkovém sportu. Hrál se stolní tenis. Úroveň hry byla různá, protože někteří žáci tento sport ovládají, ale někteří se jej teprve učí.

Jedno říjnové odpoledne bylo věnováno nácviku střelby ze vzduchovky na sklopný terč.

Ve společenském centru UFFO se konal koncert hudební skupiny Mandrage, kterého se zúčastnili žáci našeho DM, kteří měli ve stejnou dobu své vlastní vycházky.

Žáci vhodně využili doučováním z angličtiny, které jim ochotně poskytuje pan vychovatel Bc. Milan Šlechta.

Pavel Fiedler, vychovatel DM