Beseda na Úřadu práce v Trutnově

Besedy se 28.1. 2019 zúčastnili studenti maturitních ročníků, třídy 4. S (Logistické a finanční služby) a 2. G (Gastronomie - nástavbové studium).

Poradkyně IPS paní Zuzana Peterová nám podala studentům informace o těchto oblastech:

samotná činnost Úřadu práce Trutnov ( ÚP), výhody registrovaných osob na ÚP,                        

úskalí nelegalizovaného pracovního poměru ("práce na černo"),                                                          

možnosti dalšího vzdělávání a studia, hledání zaměstnání, příprava na pracovní pohovor, práce v zahraničí.                                                                                                                                                                            

Beseda byla zpestřena prezentací. Nechyběly ani aktuální informace o změnách v legislativě.

Studenti si tak rozšířili vědomosti, které jim pomohou řádně vstoupit do jejich další životní etapy.

Ing. Eva Dvořáková a Bc. Pavlína Kašparová