Akce na DM v Trutnově - září 2018

Okamžitě po nástupu žáků do DM byli všichni žáci proškoleni o bezpečnosti a požární ochraně. Žákům byla rovněž vysvětlena pravidla chování v DM, neboť se mnohé změnilo novelou Vnitřního řádu domova mládeže.

V průběhu měsíce si žáci postupně zvykli a změnám se přizpůsobili. Postupně se budeme snažit doplnit vybavení do DM, aby se zde žáci cítili ještě lépe a měli větší možnost si po škole odpočnout a zabavit se ve volném čase. Během měsíce září si největší oblibu získalo malování antistresových obrázků a obrázků podle vlastní fantazie. Několikrát proběhla soutěž v šipkovém sportu. Uskutečnily se soutěže jednotlivců i družstev.

Využili jsme nabídku města a vybrali jsme si kulturní akci v místním kině. Osm žáků za doprovodu vychovatele zhlédlo horor Sestra. Film se líbil a spokojeně se všichni vrátili do DM a všem se prý i dobře spalo…

Za pěkného počasí jsme se pobavili střelbou ze vzduchové pušky. Na sklopné terče se sice dařilo jen sporadicky, ale odhodlání předčilo výsledky, a proto budeme v nácviku střelby pokračovat i v dalších dnech, pokud nám bude nadále přát počasí.

Vychovatelé DM Trutnov