Akce DM Trutnov v listopadu 2019

Měsíc listopad byl velice zajímavý.

Na začátku měsíce byly uspořádány dvě návštěvy kulturních akcí v Trutnově. Nejprve 9 žáků vidělo film Terminátor a Ad Astra. Následně se 4 žáci zúčastnili besedy s cestovateli a dobrodruhy, kteří se vydali do dalekých krajin legendárními trabanty. 

V průběhu měsíce se žáci společně s vychovateli věnovali výtvarné činnosti, sestavovali modely letadel, tvořili vánoční výzdobu pro školu a pro své blízké. Zároveň si vyzkoušeli množení a přesazování kaktusů a výrobu mléčných koktejlů s různými ovocnými variacemi.

Při pohybových aktivitách se ubytovaní bavili hraním stolního tenisu a šipkového sportu. Využili tak sportovního vybavení zakoupeného z dotačního programu,, Nejsme lenoši“. Soutěžili v piškvorkách. Pro vítěze tohoto soutěžního klání byly připraveny věcné ceny, zakoupené ze stejného  dotačního programu. Našel se čas na hraní nových deskových her.

Během DNE EKOLOGIE jsme provedli úklid prostor okolo budovy domova mládeže. Žáci uklidili odpadky a odstranili větve a spadané listí z blízkých stromů. Připravili tak příjemné prostředí pro DEN ŘEMESEL, který naše škola pořádala 22. listopadu. Návštěvníci, kteří zavítali do domova mládeže, si prohlédli pokoje ubytovaných žáků a společenskou místnost, kde zhlédli presentaci volnočasových činností  žáků na DM Trutnov. Vychovatelé a naše žákyně ochotně provázeli všechny návštěvníky po DM a komentovali pro ně život na DM.

Pavel Fiedler, vychovatel DM