ADK prvních ročníků

Ve dnech 11. - 19. září a 23. - 25. září byli žáci prvních ročníků, třídy 1. A, 1. B, 1. H, 1. K, 1. L, na adaptačních kurzech.

Cílem kurzů bylo vzájemné poznávání žáků v novém kolektivu a vytvoření pozitivního třídního klimatu. Oba kurzy se uskutečnily v Janských Lázních, v příjemném prostředí penzionu Modrokamenná bouda. Náplní obou kurzů byly hry a činnosti, které jsou zaměřeny na vzájemné poznávání žáků a na vytvoření zdravých kamarádských vztahů. Chlapci a děvčata zjistili, co mají společného, ale i v čem jsou jedineční jako jednotlivé osobnosti. Byly posíleny pozice každého jednotlivce v nově vnikajících kolektivech tříd. Zajímavé byly pohybové a komunikační aktivity, ve kterých byla prověřena kreativita žáků a schopnost spolupráce jednotlivců ve skupinách. Součástí kurzů byl pěší výlet do krásného okolí penzionu. Obě akce se vydařily. Počasí bylo sice proměnlivé, ale náladu nám to nezkazilo. Přínosem bylo navázání přátelských vztahů mezi žáky z pracoviště v Trutnově a z odloučeného pracoviště v Teplicích nad Metují. 

Za vedení aktivit, vstřícný přístup a trpělivost patří velké poděkování zkušené lektorce Mgr. Nikole Hendrychové (okresní metodik prevence). 

Na pedagogickém dozoru se podílely školní metodička prevence (Mgr. Radka Mikundová), výchovné poradkyně (Ing. Renáta Vajsarová, Ing. Eva Dvořáková), třídní učitelky (Ing. Eva Dvořáková, Mgr. Blanka Machová, Jana Zocherová) a Ing. Andrea Kolářová.

Ing. Eva Dvořáková a Ing. Andrea Kolářová