Střední škola gastronomie a služeb

Výsledky čtvrtého kola přijímacího řízení

Výsledky čtvrtého kola přijímacího řízení

Výsledky čtvrtého kola přijímacího řízení pro všechny obory

Ústní závěrečné zkoušky, 25.9. 2019

Slavnostní zahájení ÚZZ je v 7:25, v učebně číslo 10, v SŠGS Trutnov, Volanovská 243.

Zajímavá stáž

Zajímavá stáž

Národní institut dalšího vzdělávání (dále jen NIDV) pořádá pro pedagogy v pravidelných intervalech studijní stáže v zahraničí. Stáže se konají v rámci projektu GRV (globálního rozvojového vzdělávání) a soustředí se na cíle udržitelného rozvoje společnosti. Této stáže se na konci srpna zúčastnila učitelka anglického a německého jazyka Mgr. Jolana Mathesová.

Výsledky třetího kola přijímacího řízení

Výsledky třetího kola přijímacího řízení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení najdete v sekci Pro zájemce o studiu - Výsledky

Doplňkové a opravné zkoušky

Doplňkové a opravné zkoušky

Aktuality Teplice nad Metují    Aktuality Trutnov